TU FOOD (GENERAL)

Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA

Address: Raudas iela 30A, LV-3101 Tukums, LATVIA
Phone: +37129745555 Mobile: * Fax: *
Website: http://tufood.lv Email: *

LV:
Pasaulē tik iecienītā garduma – saldējuma – klāstu nu papildina arī SIA «TU FOOD» ražotais TU, kas atbilst mūsdienu augstākajiem kvalitātes standartiem.
SIA «TU FOOD» ir jauns un perspektīvs saldējuma un augļu smūtiju ražotājs, kas savu darbību sācis 2016. gada aprīlī. Uzņēmuma ražotne atrodas Tukumā un ir aprīkota ar mūsdienīgām augstas tehnoloģijas ražošanas iekārtām, ražošanas process ir automatizēts un pilnībā slēgts. Tādējādi iespējams saražot augstas kvalitātes produktus, kas atbilst Latvijas, Eiropas Savienības un Krievijas pārtikas ražošanas un izplatīšanas standartiem un normatīvajiem aktiem.
(Sertifikāts atbilstoši standarta LVS EN ISO 22000:2005 «Pārtikas drošības vadības sistēma» prasībām; Krievijas Federācijas sertifikāts «Pārtikas un farmaceitiskās produkcijas kvalitātes un drošības sistēma» № РОСС RU.0001.03CД01.) Ražotnes jauda ir līdz 2000 tonnu gatavās produkcijas gadā.
SIA «TU FOOD» ražošanā izmanto tikai augstas kvalitātes izejvielas. Visu veidu produkti tiek ražoti no svaiga saldā krējuma, kas iepirkts no vietējiem piegādātājiem. Tas nodrošina produkcijai augstvērtīgu sastāvu un piešķir bagātīgas garšas nianses. Uzņēmums arī ieguvis tiesības savai produkcijai izmantot «Bordo karotītes» simbolu, kas apliecina, ka viss ražošanas process notiek Latvijā.

EN:
New ice-cream TU, which corresponds to the highest modern standards has joined widely known around the world TU FOOD delicious product assortment.
“TU FOOD” Ltd. – is a new and promising ice cream manufacturer, launched in April 2016.
“TU FOOD” Ltd. – is the ice cream manufacturer, which is located in Tukums, Latvia. The company has modern high-tech facilities, as well as automated production process taking place in a fully closed area, that allows to produce high-quality products. All the products comply with Latvian, Russian and European standards and regulations relating to the production and distribution of food products: Recognition of the Food company (according to 02.02.2010. Regulations of Latvian Cabinet of Ministers Nr. 104 „Recognition and registration procedure of food enterprices”). Certificate of compliance EN ISO 22000:2005 „Food safety management systems” Russian Federation certificate (“Quality and safety system of food and pharmaceutical products” (№ РОСС RU.0001.03CД01). The production capacity of “TU FOOD” Ltd. is 2,000 tons of finished products per year. „TU FOOD” Ltd. uses only high quality raw materials in the production process. All products are made from fresh cream, which is purchased from local producers. Fresh cream provide products with rich taste and high quality composition. „TU FOOD” Ltd. obtained the right to use the “Bordeaux spoon” symbol, which means that the manufacturing process is fully held in Latvia.

RU:
К семейству широкоизвестных во всем мире лакомств добавилось произведенное ООО „TU FOOD” мороженое TU, которое соответствует самым высоким современным стандартам качества.
ООО “ТU FOOD” - новый и перспективный производитель мороженого, который начал свою работу в апреле 2016 года.
ООО “ТU FOOD”– предприятие по производству мороженого, расположенное в Латвии в г. Тукумс. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, процесс производства автоматизирован и происходит в полностью закрытом потоке, что позволяет производить продукт высокого качества, отвечающий требованиям латвийских, российских и европейских стандартов и нормативных актов, относящихся к производству и распространению продуктов питания: Признание Продовольственной компании (в соответствии с правилами Кабинета Министров, от 02.02.2010. №104 “О признании и порядке регистрации пищевых предприятий” ). Сертификат соответствия стандартам EN ISO 22000: 2005 «Food safety management systems» Сертификат Российской Федерации “Система качества и безопасности пищевой и фармацевтической продукции” (№ РОСС RU.0001.03CД01).
OOO „TU FOOD” в производстве использует только сырье высокого качества. Все виды продуктов производятся из свежих сливок, которые закупаются у местных производителей. Свежие сливки придают продуктам богатый вкус и обеспечивают высококачественным составом. Предприятие получило право использовать для своей продукции символ „Бордовая ложка”, который подтверждает, что весь производственный процесс проходит в Латвии.

Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA Allrestaurants - TU FOOD - Tukums, LATVIA
x
X